Polityka prywatności

Polityka prywatności

1. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

Viridis Energy  jest administratorem danych osobowych, z którym użytkownik strony internetowej może skontaktować się w sprawie przetwarzania jego danych osobowych za pomocą e-maila: kontakt@viridisenergy.pl lub drogą pocztową na adres: ul. Szczęsna 26 02-454 Warszawa.

 

    Viridis Energy  dokłada należytej staranności w celu zapewnienia należytej ochrony danych osobowych, w szczególności stosuje środki organizacyjne i prawne wymagane przez Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych, dalej „RODO”).

 

    Użytkownik strony internetowej może poda

    Viridis Energy następujące dane osobowe:

 

    Dane identyfikacyjne, w tym imię, numer telefonu, adres e-mail.

 

    Podanie powyższych danych jest dobrowolne, jest jednak niezbędne do wysłania zapytania przez formularz kontaktowy dostępny na stronie internetowej i obsługi ww. zapytania poprzez udzielenie odpowiedzi lub wysyłania informacji handlowych drogą elektroniczną w celu marketingu bezpośredniego własnych produktów i usług Viridis Energy 

 

    Dane osobowe podane przez użytkownika strony internetowej będą przetwarzane przez  Viridis Energy  w następujących celach:

 

    w celu świadczenia usług drogą elektroniczną, polegających na wysłaniu zapytania przez formularz kontaktowy dostępny na stronie internetowej i obsługi ww. zapytania poprzez udzielenie odpowiedzi (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO);

    w celu marketingu bezpośredniego własnych produktów i usług, co stanowi prawnie uzasadniony interes Viridis Energy  (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO).

 

    Dane osobowe użytkownika strony internetowej mogą być przekazywane podmiotom świadczącym usługi IT na rzecz Viridis Energy  , w tym podmiotom obsługującym systemy teleinformatyczne lub udostępniającym narzędzia teleinformatyczne Viridis Energy  z zachowaniem wszelkich gwarancji zapewniających bezpieczeństwo przekazywanych danych osobowych.

 

    Dane osobowe będę przetwarzane przez Viridis Energy  przez następujący okres:

        przez czas niezbędny do obsługi i udzielenia odpowiedzi na dane zapytanie wysłane przez formularz kontaktowy;

        po wycofaniu zgody na otrzymywanie informacji handlowych drogą elektroniczną lub wniesieniu sprzeciwu wobec przetwarzania danych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez Viridis Energy 

 

    Użytkownikowi strony internetowej, przysługują następujące uprawnienia związane z przetwarzaniem danych przez Viridis Energy 

    prawo dostępu do treści swoich danych

    sprostowania danych, gdy są one nieprawidłowe,

    żądania usunięcia danych,

    żądania ograniczenia przetwarzania danych,

    prawo do przenoszenia danych,

    wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych

    wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych wobec przetwarzania przez Viridis Energy  danych osobowych niezgodnie z obowiązującym prawem.

 

    Dane osobowe użytkownika strony internetowej nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym w formie profilowania.

 

    Dane osobowe użytkownika strony internetowej nie będą przekazywane poza terytorium Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

2. POLITYKA COOKIES

 

Czym są pliki „cookies”?

Pliki „cookies” to małe pliki tekstowe rejestrujące aktywnośc użytkownika online.Ułatwiają poruszanie się użytkownika po witrynie oraz podejmowanie rozmaitych działań, ponieważ rozpoznają urządzenie użytkownika i wyświetlają stronę dopasowaną do jego indywidualnych preferencji.Ich wyłączenie może spowodować błędne działanie strony oraz brak dostępu do niektórych funkcji.

 

Jakiego rodzaju plików „cookies” używamy i w jaki sposób je wykorzystujemy?

Sesyjne pliki „cookies”:

Pliki cookie pozwalające zapamiętać wybory dokonane przez użytkownika i używane m.in przy logowaniu.Pozostają na urządzeniu użytkownika do czasy wylogowania z serwisu lub zamknięcia przeglądarki.

Pliki „cookies” służące do analiz:

Pliki cookies pomagające zbierać dane związane ze sposobem korzystania z witryny internetowej, w tym treści klikane przez użytkownika podczas przeglądania witryny, i umożliwiające ulepszenie działań oraz struktury seriwsu.

Pliki „cookies” używane do targetowania:

Pliki cookies zapamiętujące informacje dotyczące korzystania z witryny internetowej, umożliwiające proponowanie użytkownikom promocji i innych informacji dostosowanych do ich preferencji.

Usuwanie plików „cookies”:

Każdy rodzaj przeglądarki oferuje możliwość blokowania i kasowania plików cookies. Więcej informacji na temat zarządzania plikami cookies można uzyskać, korzystając z poniższych linków:

Internet Explorer Firefox Google Chrome Safari