Korzyści płynące ze współpracy z MB Usługi Kadrowe

DBAŁOŚĆ O ŚRODKI FINANSOWE KLIENTA, OPTYMALIZACJE KOSZTOWE

Brak konieczności zatrudniania wykwalifikowanej kadry, zapewnienia profesjonalnych szkoleń, zakupu i aktualizacji specjalistycznego oprogramowania do prowadzenia procesów kadrowo płacowych przedsiębiorstwa, zapewnienia dodatkowej powierzchni biurowej, minimalizacja ryzyka związanego
 z błędami popełnianymi w dziale kadr i płac, pozbycie się problemów związanych z zarządzaniem zasobami ludzkimi, zoptymalizowanie struktury wynagrodzeń, znaczne ograniczenie spraw spornych między pracodawcą i pracownikiem, a tym samym uniknięcie kosztów obsługi prawnej i odszkodowań, zwiększenie motywacji i wydajności pracowników świadomych prawidłowego rozliczania wynagrodzeń i zgodności postępowania pracodawcy z prawem pracy.

KOMFORT, DYSKRECJA, POUFNOŚĆ

Utajnienie informacji kadrowo - płacowych, poufność działań związanych ze zwalnianiem pracowników, restrukturyzacjami i innymi działaniami zarządu bezpośrednio związanymi z pracownikami firmy usługobiorcy.

WYGODA I BEZPIECZEŃSTWO DZIAŁALNOŚCI W ZAKRESIE KADR I PŁAC

Wieloletnie doświadczenie, duża liczba przebytych kontroli oraz ciągłe podnoszenie kwalifikacji pracowników MB Usługi Kadrowe pozwala na minimalizację ryzyka związanego z częstymi zmianami
i nowymi interpretacjami obowiązujących przepisów prawa pracy czy wytycznymi ZUS w zakresie poprawnego naliczania wynagrodzeń.

LOGISTYKA WSPÓŁPRACY

Umożliwiamy bezpośredni kontakt, omówienie bieżących zagadnień, odbiór dokumentów w siedzibie Klienta. Wygoda i komfort Klienta jest dla nas priorytetem.

POMOC I REPREZENTACJA KLIENTA W TRAKCIE KONTROLI

Zapewniamy asystę i aktywną pomoc podczas kontroli ZUS, PIP, US itp., jesteśmy obecni podczas wyjaśnień, ewentualnych rekontroli oraz przygotowujemy pełne raporty z odbytych kontroli, jak również przygotowujemy zestawienia działań naprawczych mających na celu eliminację w przyszłości ewentualnych nieprawidłowości wykrytych podczas kontroli.

RZETELNOŚĆ

Zapewniamy dotrzymywanie terminów w obsłudze płac, przelewów wynagrodzeń, wysyłce dokumentacji i innych działaniach na rzecz naszych Klientów.


Chcieliby Państwo podjąć współpracę?
Zapraszamy do kontaktu z naszym biurem